In deze les vind je werkvormen gericht op aanraking & intimiteit. 

Tijdens de vorige thema’s is er al sprake geweest van functioneel lichamelijk contact zonder dat het accent lag op het lichamelijk contact zelf. 

Deze werkvormen kun je o.a. gebruiken met onderstaande doelen:
💫Partners oefenen met zichzelf openen voor de ander
💫Partners oefenen met het uitspreken van wensen, verlangens en grenzen
💫Partners oefenen met het uitspreken van wat ze prettig en niet prettig vinden (dit kan erg verschillend zijn)
💫Opdoen van nieuwe en veilige ervaringen, waardoor er weer beweging kan ontstaan op het gebied van intimiteit en seksualiteit. 

Naast de werkvormen gericht op lichamelijk contact is het thema seksualiteit een belangrijk gesprekonderwerp in het werken met partners. 

Werkvorm: Met de ruggen tegen elkaar aanzitten

Vraag beide partners of ze met de ruggen tegen elkaar aan willen zitten. 

Thema’s die hierbij naar voren kunnen komen zijn: 
* Steun geven en ontvangen
* Lichamelijk contact
* Communicatiepatronen
* Ruimte geven en innemen
* Openstellen voor de ander

Werkvorm: Aanraking rug

Probeer met partners tijdens deze activiteit te vertragen. Dit helpt om echt te voelen. Sta stil bij de druk van de handen (Mag het harder of zachter), de warmte van de handen, etc. 

Aan het eind van het filmpje staan enkele alternatieven die je kan doen ter voorbereiding van deze werkvorm. 

Werkvormen: Dragen hoofd

Werkvorm die veel los kan maken op het gebied van vertrouwen, initimiteit en loslaten.