In deze les vind je werkvormen met lichamelijk contact die de verbinding versterken. 
Daarnaast vind je een werkvorm die kan helpen om ‘de ander’ en ‘postieve herinneringen’ in gedachten bij je te kunnen dragen in je hart. 

Ook vind je de activiteitenlijst voor in de thuissituatie. Vaak willen gezinnen na de sessies ook in de thuissituatie positieve momenten en activiteiten ondernemen. 
Dit werkblad kan daarbij ondersteunen. 

Versterken van de relatie door lichamelijk contact

Werkvorm:
Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt

Mogelijke behandeldoelen:
– Versterken van de band tussen gezinsleden
– Expressie geven aan gevoelens- en emoties
– Stimuleren van plezier en ontspanning
– Rouwverwerking

Plezierige en verbindende activiteiten voor in de gezinssituatie

Deze activiteitenlijst is voor gezinnen een steuntje in de rug om plezierige en verbindende activiteiten te ondernemen in de thuissituatie. 

Het bestaat uit 3 werkbladen:
1. Een korte uitleg waarin staat wat de meerwaarde is van het samen activiteiten ondernemen
2. Een weekkalender zodat het gezin samen een weekplan kunnen maken
3. Activiteitenlijst voor gezinnen die het moeilijk vinden om zelf iets te bedenken