In deze module vind je verschillende ervaringsgerichte werkvormen die je kan doen om meer zicht te krijgen op relationele processen binnen het gezin en nagaan of gezinstherapie geïndiceerd is.

Filmpjes werkvormen sessie 1: 

Voorstellen

Deze 2 werkvormen kan je doen tijdens het voorstellen. Focus ligt op kennismaken waarbij ‘het probleem’ niet op de voorgrond staat. 

 

Gezinskaart

Deze werkvorm geeft vaak veel duidelijkheid over posities & rollen in het gezin. 

Samenwerken

Leg uit dat de opdrachten niet gaan om ‘goed of fout’, maar dat er meer gekeken wordt naar hoe het gezin het aanpakt.

Doel van deze opdracht is:
– Kennismaken ervaringsgericht werken
– Creëren van een samen-context waarin het gezin samen kan werken om grip te krijgen op het probleem. Doel is dat ze samen grip krijgen op het probleem. (i.p.v. dat één persoon het probleem moet oplossen of veranderen).
Samen een probleem oplossen gaat makkelijker en sneller!
– Opdoen van succeservaringen (ego-versterkend en samen probleem oplossen heeft positief effect op interactie gezinsleden).

Aan het eind van het filmpje nog een alternatief voor in een grote bewegingsruimte. 

 

Hier vind je de uitegschreven werkvormen voor sessie 2.

Voorbeelden van hoe je de bekers kan stapelen

Aandachtspunt: 
Bekers op elkaar stapelen is lastig.
Tip: Koop bekertje met een platte ondergrond.