Versterken van de band tussen gezinsleden

1. Wat belangrijke aandachtspunten zijn zodat de FOCUS echt gericht kan worden op het versterken van de band tussen gezinsleden.

2. Therapeutische houding & aandachtspunten

Aandachtspunten & thema’s werkvormen

Aandachtspunten & thema’s werkvormen

Download: emotiemeter & Window of Tolerance vind je bij downloads volgt later in de training. 

 

De werkvormen passen bij verschillende thema’s maar kunnen tegelijkertijd niet LOS van elkaar worden gezien. Vaak komen binnen een werkvorm verschillende thema’s naar voren. Het gaat erom dat je bewust kiest om ergens op te focussen zodat er een stuk bewustwording gecreerd kan worden. 

Per gezin is het verschillend welke werkvorm het meest van betekenis is.

Bijvoorbeeld in gezinnen kan het thema zijn:
‘Mijn kinderen luisteren niet, wat invloed heeft op de gezelligheid in de thuissituatie!’

Het ene gezin is meer gebaat bij activiteiten waarin er echt aandacht voor elkaar is en de verbinding wordt versterkt. Dit omdat ouders (te)veel aan het werk waren en kinderen hierdoor veel zelf beslissingen namen.

Terwijl bij het andere gezin de verandering meer kan zitten in dat ouders in hun ouderschap meer gaan samenwerken in plaats van tegenwerken.  HIerdoor onstaat meer duidelijkheid en dus verbinding.

Deze afbeelding kan je inzetten tijdens de sessie.

Je zou soms even een time out kunnen nemen en gezamenlijk stilstaan.

Waar zit je qua stress?

Kinderen kunnen vaak heel goed aangeven en aanwijzen als de stress toeneemt. Het doel is dat er een stuk bewustwording ontstaat en gezinsleden zelf of met hulp hun spanning kunnen gaan verlagen.