Werkvormen: Eilandspel

In deze activiteit komt zowel autonomie als verbinding naar voren. 

Werkvormen: samen op reis

In deze activiteit komt zowel autonomie als verbinding naar voren. 

Werkvormen: Bloktangram

Ouders kunnen hun kind steunen in het zelf oplossen en beschikbaar zijn indien nodig. 

Werkvormen: Vissenpuzzel

Ouders kunnen hun kind steunen in het zelf oplossen en beschikbaar zijn indien nodig.