Thema Samenwerken

Werkvorm: Touwtjesoefening

Dit is een ingewikkelde ‘puzzel’ als je de oplossing niet weet. Het is dus goed en belangrijk om te vermelden dat het niet gaat om de oplossing maar hoe ze dit samen doen.

Deze werkvorm geeft veel informatie over interactiepatronen van partners en omgang met frustraties & teleurstelling.

Werkvormen: Samen in balans

Speelse werkvorm waarbij ook op een laagdrempelige manier lichamelijk contact gemaakt kan worden.

Voor sommige partners is dit lang geleden. De werkvorm werkt egoversterkend als het lukt, zegt veel over interactiepatronen en werkt vaak verbindend als het lukt.

Thema Conflicthantering

Werkvorm: Frustratietoren

Werkvorm waarin snel duidelijk zichtbaar kan worden hoe de interactiepatronen tussen partners verlopen. 

Werkvorm: Hanengecht

Werkvorm waarin interactiepatronen naar voren komen, maar ook stilgestaan kan worden bij thema grenzen en uitspreken van wensen en verlangens.

💡Opnames maken en terugkijken kan soms enorm inzichtgevend zijn.
Mijn partner keek dit filmpje terug en noemde zichzelf een ‘lompe harrie’ en ik ging nadenken over of ik achteraf hierin grenzen had willen aangeven.

Thema vertrouwen

Werkvorm: vertrouwen

Mooie oefening om te doen voor partners, waarin veel verschillende thema’s naar voren kunnen komen.

Bedenk van tevoren of tijdens de oefening goed waar je de aandacht op wilt richten.

Thema intimiteit

Werkvorm: Aanraking rug

Probeer met partners tijdens deze activiteit te vertragen. Dit helpt om echt te voelen. Sta stil bij de druk van de handen (Mag het harder of zachter), de warmte van de handen, etc. 

Aan het eind van het filmpje staan enkele alternatieven die je kan doen ter voorbereiding van deze werkvorm. 

Werkvormen: Dragen hoofd

Werkvorm die veel los kan maken op het gebied van vertrouwen, initimiteit en loslaten.