Gezinsobservatie

In dit filmpje vind je kort informatie over:

– Deze module
– Doel en focus observatiepunten gezinsonderzoek
– Aandachtspunten voor jou als professional

 

Hoe kan jij aan ouders en kinderen uitleggen
WAT je doet en WAAROM

Dit doe je aan het eind van het kennismakingsgesprek met ouders en bij de start van de gezinssessies

1. Uitleggen via beeld (metafoor)
2. Uitleggen via taal
3. Uitleg via doen

 

Het eerste gesprek heb ik vaak met ouders alleen. Dit bevordert de samenwerkingsrelatie en er kan vrij gesproken worden over gezin van herkomst, wensen en verlangens.  Daarnaast geeft het ruimte om uitleg te geven over ervaringsgericht werken.

Een nadeel om niet direct te starten met het hele gezin is:
Dat je al meer verbonden bent met ouders. Het risico bestaat dat je dan alleen dat besproken probleem aanpakt. Wees je dus hiervan bewust als je niet direct start met het gezin.

In de wegwijzer vind je ter inspiratie vragen waar je tijdens het kennismakingsgesprek met ouders bij stil kan staan.

Hier vind je een globaal overzicht met de inhoud van de sessies