Werkvormen lichaamshouding – stemgebruik

Kinderen kunnen in deze werkvormen oefenen en experimenteren met lichaamshouding en stemgebruik.

Werkvormen oefenen van assertiviteit

In dit e-book vind je verschillende rollenspelen en werkvormen waarbij kinderen kunnen oefenen met assertiviteit, ja – nee zeggen en stem- houding.

Werkvormen samenwerken